Pwyso ar AC i gefnogi Sgiliau byd go iawn

Cyn y ddadl cyfarfod llawn y prynhawn yma yn y Senedd ar addysg bellach (AB), galwa ColegauCymru am ymrwymiad trawsbleidiol i gynllun sgiliau ôl-16 i ddarparu sgiliau ar draws cymunedau amrywiol Cymru.

Mi fydd y Cynulliad yn trafod cynnig a gyflwynwyd gan Darren Millar AC (Llefarydd Ceidwadol dros Addysg), ac mae ColegauCymru wedi galw am gytundeb trawsbleidiol i gefnogi ei dymuniad am strategaeth Llywodraeth Cymru i gyflawni ei hymrwymiad i'r agenda sgiliau yng Nghymru.

Dywedodd Iestyn Davies Prif Weithredwr ColegauCymru cyn y ddadl, "Mae angen ymrwymiad diamwys gan Lywodraeth Cymru i ariannu mynediad i sgiliau a hyfforddiant ac mae'n rhaid i hyn gael ei ategu gan bob aelod etholedig yn y siambr.

"Mae blaenoriaethau cyllido o fewn addysg yn aml wedi’u dominyddu gan brosiectau tlws ar adnoddau sydd a ddim chysylltiad â gwaith cynaliadwy yn y byd go iawn. Fe welwn parhad o lefelau uchel o ddisymudrwydd economaidd a chynhyrchiant isel, buddsoddi mewn addysg bellach ar draws Cymru yw'r ateb i'r broblem hon a nid dyrannu mwy o arian i’r sefydliadau sydd eisoes yn waddoledig yn ariannol.

"Mae Llywodraeth Cymru a phob un yn y Cynulliad yn gwynebu penderfyniadau cyllido wirioneddol anodd yn y blynyddoedd i ddod, ond ni ddylai y penderfyniadau yma amharu ar gyfleoedd mwyafrif y dysgwyr o blaid cipio'r tudalen flaen y newyddion. Mae’n hanfodol fod dysgwyr Cymru o bob oed yn cael y sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth ar gyfer eu hanghenion ac nid yn unig yn cefnogi llond dwrn o bobl. Rhaid gwrthbleidiau a meinciau cefn fel ei gilydd gymryd y cyfrifoldeb a sicrhau fod Llywodraeth Cymru yn atebol am ei penderfyniadau cyllido mewn addysg."