Colegau yn cefnogi llwyddiant TGAU
Colegau yn cefnogi llwyddiant TGAU

Colegau yn cefnogi llwyddiant TGAU

24 Awst 2017

Llongyfarchiadau i bob dysgwr addysg bellach ar gyflawni eu canlyniadau TGAU heddiw.

Rhaid i gydnabyddiaeth am y llwyddiant hwn hefyd fynd i'r staff sydd wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial. Mae arferion addysgu a dysgu effeithiol mewn colegau yn cynorthwyo dysgwyr ôl-16 i lwyddo gyda TGAU, sy’n caniatáu iddynt barhau ar y llwybr dysgu / gyrfa bellach o’u dewis.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Gyda newidiadau diweddar yn y cwricwlwm ac arholiadau TGAU, mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd rôl colegau mewn darparu cyfleoedd ail sefyll TGAU. Cynhaliwyd hyfforddiant a chymorth i staff ar addysgu TGAU Llythrennedd (Saesneg a Chymraeg) a Rhifedd (Mathemateg) er mwyn cefnogi llwyddiant dysgwyr Cymru.

Wrth i ni glywed am effaith mynediad cynnar ym mlwyddyn 10 ar ganlyniadau, rhaid hefyd ystyried pam nad yw dysgwyr blwyddyn 11 yn cyflawni eu canlyniadau y tro cyntaf ac yn edrych i ail sefyll yn y coleg."

Heddiw, ar ddiwrnod canlyniadau TGAU, prif ffocws y colegau yw darparu cyngor a chefnogaeth i ddysgwyr sy'n dod i'r coleg. Bydd rhai sydd heb dderbyn y graddau 'amodol' angenrheidiol, neu'r rhai sy'n bwriadu mynd yn ôl i'r 6ed dosbarth yn yr ysgol ond am ryw reswm maent wedi newid eu meddyliau a bellach eisiau astudio mewn coleg.