ColegauCymru yn ymgysylltu â gwleidyddion ar bob lefel

Fel rhan o'i rôl dylanwadu ar polisi Llywodraeth Cymru, mae ColegauCymru mewn cysylltiad rheolaidd â gwleidyddion o bob plaid a sefydliadau etholedig. Y brif neges yn y drafodaethau yw’r galw am gynllun Sgiliau AB cadarn a strategaeth sy'n cyd-fynd ag anghenion economaidd Cymru.

Mae'n wythnos brysur gydag ymweliad Hefin David AC â Coleg y Cymoedd a’r Pennaeth Judith Evans, gydag amrywiaeth o brofiadau dysgwyr iddo drio fel y pleserau o fod yn stiward awyren i fecanig i arlwywr o'r radd flaenaf. Trafododd Judith a Hefin sut mae dysgwyr yn y coleg yn derbyn y sgiliau hollbwysig i sicrhau y gall economi Cymru ffynnu, ac mae'n amser i ganolbwyntio sylw ar ranbarth canol y cymoedd er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr un cyfleoedd a'r rhai ym Mlaenau'r Cymoedd ac ardal Dinas Caerdydd.

Yn ddiweddar bu ColegauCymru yn cyfarfod gydag ASau yn San Steffan i drafod Sgiliau mewn economi ôl-Brexit gydag aelodau o'r Pwyllgor ar Faterion Cymreig. Rydym hefyd wedi ymrwymo i sicrhau presenoldeb yn holl gynadleddau'r pleidiau ym mis Mawrth i sicrhau bod sgiliau addysgol galwedigaethol o ansawdd uchel yng Nghymru yn flaenoriaeth cyn yr etholiadau lleol.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr: "Rydym wedi cael Donaldson a Diamond, pa mor hir y mae'n rhaid i ni aros am strategaeth AB a sgiliau i Gymru? Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â phob plaid wleidyddol er mwyn datblygu consensws trawsbleidiol ar yr agenda sgiliau yng Nghymru. Nid ydym am adael i addysg a sgiliau galwedigaethol syrthio rhwng y gap. Mae'n amser i gefnogi a rhoi parch i’r sector sgiliau hyfforddiant addysg alwedigaethol (VET) yng Nghymru. Rydym yn gofyn am weithrediad ar frys yn wyneb diffyg cynllun Sgiliau clir ar gyfer AB yng Nghymru. Mae'n bryd cydnabod cyfraniad economaidd a gwerth AB yn ein cymunedau a'r hollbwysigrwydd i Gymru beidio a’i gadael ar ôl. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda rhanddeiliaid addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru ar y cynllun yma."

Diolch i Hefin David AC am y fideo.