Camwch ymlaen i'r Dyfodol: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Cynhelir y gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni yn Stadiwm Swalec, Caerdydd ar 27 Mawrth 2017. Pris tocyn yw £40.00.

*Os ydych chi'n canslo rhaid rhoi 7 diwrnod o rybudd i dderbyn ad-daliad*

Eleni, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar ddwy thema:

Camwch ymlaen yn Ddigidol
Bydd y gynhadledd yn arddangos rhai enghreifftiau o ddefnydd technolegau a thechnegau digidol yn yr ystafell ddosbarth. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o fathodynnau agored, sut i ymgysylltu'n llwyddiannus â dysgu cyfunol ac offer digidol ar gyfer asesu.

Camwch ymlaen at MAT (Mwy Galluog a Thalentog)

Bydd Ann Lancett yn cyflwyno trosolwg o'r Canllawiau MAT newydd, gan gynnwys gweithdy i ystyried sut y gall yr Archwiliad Iechyd cael ei ddefnyddio mewn colegau. Bydd gweithdai eraill yn ystyried sgiliau astudio a strategaethau addysgu Lefel A.

RHAGLEN DDRAFT - GALL NEWID

10:00 Croeso ac agoriad

10:15 Cyfuno technoleg a'r llawenydd o helpu eraill i ddysgu - Jo Cook, Lightbulb Moment

11:00 Cyngor MAT – Ann Lancett

11:30 Egwyl

11:40 Gweithdy 1

12:30 Cyflwyniad – Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

13:00 Cinio

13:45 Digidol yn AB

14:30 Gweithdy 2

15:20 Trafodaeth a Chau

Opsiynau gweithdy 1:

A. Gwiriad iechyd MAT

B. Mapio Model – sgiliau astudio i ddysgwyr

C. Y Dosbarth Digidol

D. Meddylfryd Dwyieithog

Opsiynau gweithdy 2:

E. Mapio Model – sgiliau astudio i ddysgwyr

F. Y Dosbarth Digidol

G. Strategaethau Dysgu Lefel A

H. Bathodynnau Agored