ColegauCymru yn Seattle am ymweliad Sgiliau

Dros y penwythnos, mi fydd ColegauCymru yn mynd i Seattle gyda sefydliadau Addysg Bellach eraill fel rhan o daith arloesol cyntaf i'r ddinas gan y sector yng Nghymru. Mae ColegauCymru wedi sicrhau cyllid gan British Council Wales i alluogi'r ddirprwyaeth o golegau Addysg Bellach o Gymru i ymweld â sefydliadau addysgol a busnesau.

Wrth i Amazon, y cwmni digidol byd-eang, gyhoeddi 5,000 o swyddi newydd yn y DU, bydd y ddirprwyaeth yn ymweld â safle Amazon yn Seattle er mwyn rhannu arfer gorau wrth ddatblygu darpariaeth sgiliau dan arweiniad cyflogwyr. Bydd yn archwilio sut mae ardal fetropolitan mawr fel Seattle wedi dylanwadu ar yr economi amrywiol a beth sydd ar y gweill yn y dyfodol wrth i dechnoleg esblygu yn gyson.

Bydd ColegauCymru yn cefnogi staff o Coleg Sir Gâr, Coleg Caerdydd a’r Fro, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Coleg Penybont. Gwahoddir staff Addysg Bellach ledled Cymru i gyflwyno cais i ymuno â'r daith, ac roedd hyn yn broses gystadleuol iawn. Mae'r ymweliad astudio, sy'n rhan o raglen ddatblygu ColegauCymru, yn gyfle i arweinwyr AB brofi dulliau gwahanol o ddatblygu addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Mae ymweliadau blaenorol a gafodd eu hwyluso gan arian a sicrhawyd gan ColegauCymru wedi cynnwys y Ffindir, Canada, Gwlad y Basg a'r Almaen, gyda chyfleoedd pellach ar y gweill yn y misoedd i ddod.

Bydd y dirprwyaeth yn blogio bob dydd yn ystod yr ymweliad a gallwch eu dilyn ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #ArloesiAB.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Mae hwn yn gyfle gwych i'r sector AB yng Nghymru nodi'r elfennau polisi allweddol o system addysg Seattle, yn enwedig mewn perthynas â sgiliau ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET). Unwaith rydym yn ôl yng Nghymru, byddwn yn adrodd ar y gwersi rydym wedi dysgu a sut y gallwn ddylanwadu ar bolisi er mwyn sicrhau newidiadau cadarnhaol i ddysgwyr, colegau a chyflogwyr. "

Dywedodd Chris Lewis, Pennaeth Addysg British Council Cymru: “Rydym am i'r sector addysg gyfan yng Nghymru cael eu hysbrydoli yn rhyngwladol ac yn gysylltiedig yn fyd-eang. Bydd yr ymweliad â Seattle yn datgelu i’r colegau rhai o'r arferion rhyngwladol gorau ac yn helpu'r sector galwedigaethol yng Nghymru i ffurfio cysylltiadau proffesiynol parhaol yn yr Unol Daleithiau."