Cynhadledd Sgiliau

(Sgiliau Hanfodol/Bagloriaeth Gymraeg)

Dydd Gwener, 18 Tachwedd, 2016
Gwesty’r Metropole, Llandrindod, LD1 5DY

£30.00 y cynadleddwr +TAW

Mae’r cynhadledd yn llawn, e-bostiwch karen.workman@colegaucymru.ac.uk i ofyn os oes lle ar gael

9.30

Cofrestru a lluniaeth

10.00

Croeso ac Amlinelliad o’r cynhadledd - Moya Seaman

10.10

Siaradwr Cyweirnod - Ysgogi ac ymgysylltu dysgwyr - Mary Richards

10.25

Diweddariadau – Llywodraeth Cymru/Cymwysterau Cymru

10.45

Gweithdy A
1. Llythrennedd Digidol - Creadigrwydd - defnydd o raglenni - Dr Esther Barrett
2. Cyflogadwyedd - Gweithio’n holistig ar draws sgiliau - Scott Jenkinson
3. Llythrennedd - Meddwl yn gritigol - Dr Henrietta Standley
4. Rhifedd - Dehongli data - Rhys Jones

11.45

Gweithdy B
5. Llythrennedd Digidol - Creadigrwydd - defnydd o raglenni - Dr Esther Barrett
6. Cyflogadwyedd - Gweithio’n holistig ar draws sgiliau - Scott Jenkinson
7. Llythrennedd - Meddwl yn gritigol - Dr Henrietta Standley
8. Rhifedd - Dehongli data - Rhys Jones

12.45 Cinio a Rhwydweithio
1.30

Siaradwr Cyweirnod - Sgiliau er mwyn Dilyniant - AU a phrentisiaethau uwch - Rhys Jones

1.40

Gweithdy C
9. ESW - Paratoi ar gyfer y Drafodaeth Strwythuredig - Judith Archer
10. WB/ESW - Data Critigol: Dylunio Holiadur - sut i ddylunio holiadur effeithiol/ ystyriaethau moesegol - Cara Jones
11. WB - Cychwyn E-Portffolio - Karen Workman
12. ESW - Paratoi ar gyfer y Prawf er mwyn Cadarnhau - Moya Seaman, Karen Roberts ac Alex Clay

2.40
Plenari - Katy Burns
3.00
Cau