Cynhadledd Technegol ColegauCymru 2017

Neuadd Gregynog
Dydd Mawrth 16 a Dydd Mercher 17 Mai 2017

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle unigryw i staff Tech Gwyb yn addysg bellach a hyfforddiant o bob cwr o Gymru gyfarfod a rhannu syniadau dros ddeuddydd yn amgylchedd ysblennydd Neuadd Gregynog.

Thema cynhadledd eleni yw ‘Gwella Dysgu heb Amharu ar y Sefydliad‘. Mae’r rhaglen yn gymysgedd o dechnoleg ac addysgeg a bwriedir iddo apelio at staff technegol TG ac ymarferwyr TGCh, gyda siaradwyr o bob rhan o’r sector Addysg Bellach yng Nghymru. Y diben yw dangos ffyrdd creadigol i gefnogi ac ysbrydoli ein myfyrwyr gan ddefnyddio technoleg, a pha systemau a chaledwedd efallai bydd angen arnom i’w cynnal.

Diwrnod 1 Mai 16

11:30 ymlaen

Cofrestru

12:00 - 13:00

Cinio

Ystafell Cerddoriaeth

13:00 - 13:15

Croeso a cyflwyniad

13:15 - 13:45

Troseddau yn ymwneud â thechnoleg- Eddie May - Tarian

13:45 - 14:15

Technegau diogelwch hidlo’r we - Simon Palmer - Coleg Sir Gâr

14:15 - 14:45

Diogelu myfyrwyr - Karen Workman - ColegauCymru

14:45 - 15:15

Te a Choffi

15:15 - 15:45

Rhaglen ‘Prevent’ – Katy Burns, ColegauCymru

15:45 - 16:15

Cyfathrebu Unedig - Will Kennedy - Solar

16:15 - 16:45

Diweddariad rhwydwaith PSBA - Chris Price – Llywodraeth Cymru

16:45 - 17:15

Trafodaeth opsiynol eduroam BoF

Cau diwrnod 1

17:30 - 18:30

Mynd am dro – Lyndon Evans

19:00 - 19:30

Diodydd cyn-cinio

19:30 - 21:00

Cinio

21:00 ymlaen

Cwis/bar

Diwrnod 2 Mai 17

8:00 - 9:00

Brecwast

9:10 - 9:40

Adobe - Greg Hodgson - Pugh

9:40 - 10:10

DSW a hygyrchedd TG - Mary Richards - Coleg Sir Gâr

10:40 - 11:00

ISO27001 – Goblygiadau ymarferol - Simon Hitches – Sir Benfro

11:00 - 11:30

Te a Choffi

11:30 - 12:00

Fortinet - Ian Mushing a Gemma James - European Electronique

12:00 - 12:15

I’w gyhoeddi - Anne Marggraf-Turley - Ceredigion

12:15 - 12:45

Diweddariad ar gwasanaethau Ymddiriedaeth ac Hunaniaeth – Jon Agland - Jisc

12:45 - 13:45

Cinio

13:45 - 14:15

Paratoi ar gyfer GDPR - David Reeve - JISC

14:15 - 14:45

‘Pam bod dal angen Azure AD hyd yn oed os wyf yn Google’ – Rhwydweithiau BFC - Pugh

14:45 - 15:05

Tân! - Richard Thorne – Coleg Gŵyr Abertawe

15:05 - 15:25

‘Lightening Talks’– I’w gyhoeddi

15:25 - 15:30

Cloi’r cynhadledd, te a choffi