Cynhadledd YSDA 2017

CynhadleddYouth Sports Development Ambassadors 2017
DyddIau, 6 Ebrill 2016, 0900 – 1630

YSDA

Trefnwyd ColegauCymru gynhadledd a lansiad prosiect Ewropeaidd Youth Sports Development Ambassadors (YSDA) ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyncoed, Caerdydd.

Mae 7 gwlad Ewropeaidd yn gweithio gyda'i gilydd ar y prosiect YSDA i ddatblygu cyfleoedd newydd i bobl ifanc i ennill profiad Ewropeaidd wrth ddatblygu chwaraeon a mynd i'r afael ag anweithgarwch ymysg poblogaethau duon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn eu cymunedau lleol. Bydd y prosiect arloesol hwn yn cael ei arwain gan ColegauCymru gan greu rhwydweithiau Ewropeaidd newydd ar gyfer pobl ifanc a phrofiadau technoleg newydd arloesol sy'n annog rhannu gwybodaeth a gweithgarwch corfforol. Darperir dolen i'r prosiect yma: http://bit.ly/2kadpad

Bydd cynrychiolwyr a phobl ifanc o Fwlgaria, Slofenia, Portiwgal, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Hwngari a Chymru yn cymryd rhan yn y gynhadledd ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol o Gymru a'r DU. Yn ystod y diwrnod, cyflenwir cyfres o brif gyflwyniadau a gweithdai a fydd yn cynnwys y partneriaid Ewropeaidd ac arbenigwyr o sefydliadau yng Nghymru er mwyn rhannu arfer gorau ac annog cynrychiolwyr i gael mewnbwn gweithredol yn natblygiad y prosiect.

Themâu allweddol y diwrnod:

  • Datblygu ymyriadau dan arweiniad cyfoedion fel ateb cynaliadwy i gynyddu gweithgarwch corfforol
  • Defnyddio sgiliau’r partneriaid Ewropeaidd ac o Gymru i ddatblygu hyfforddiant ar gyfer YSDA a chreu rhwydwaith Ewropeaidd newydd ar gyfer datblygu chwaraeon
  • Rhannu arfer gorau i gynnwys pobl ifanc mewn prosiectau chwaraeon cymunedol yn gweithio gyda phoblogaethau BME
  • Defnydd arloesol o gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg er mwyn datblygu gweithgarwch corfforol ar gyfer grwpiau cyfoedion

Anerchiadau

Iestyn Davies, Prif Weithredwr, ColegauCymru

Ali Abdi, Criced Cymru, Cydlynwr Criced

Carmine Falanga, Rheolwr Prosiect YSDA, (ISES) Yr Eidal

Lamin Diallo, Rheolwr Prosiect YSDA, (MediaSport) Slofenia

Owen Williams, Arweinydd Cyfryngau Cymdeithasol, BBC Cymru

Sefydliadau

ColegauCymru

BME Sport Cymru

DEKUT, Hwngari

Mirandela Municipality, Portiwgal

Bulgarian Sports Development Association (BSDA), Bwlgaria

BBC Wales Social Media

Chwaraeon Colegau Cymru

Coleg Cambria

Coleg Gwent

Criced Cymru

Chwaraeon Cymru

Young Ambassadors Cymru

MediaSport, Slovenia

Basketball Club “Sea Wolves”, Gwlad Pwyl

Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES), Yr Eidal

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Coleg Gwyr Abertawe

Coleg Caerdydd a’r Fro

Cymdeithas Gweithredu Gwirfoddol Cymru