Digwyddiadau ColegauCymru & CBAC ar Fagloriaeth Cymru Mawrth 2017

Yn dilyn y sesiynau hyfforddi WB a gyflwynir ym mis Tachwedd 2016, mae ColegauCymru a CBAC yn cynnal digwyddiadau ar y cyd ym mis Mawrth 2017 i gefnogi cyflenwi, asesu a sicrhau ansawdd Bagloriaeth Cymru.

Bydd pedwar digwyddiad rhanbarthol ac mae'n bwysig bod staff allweddol Bagloriaeth Cymru yn bresennol. Yn ddelfrydol, o bob coleg byddai hyn yn cynnwys y Cydlynydd WB neu'r Rheolwr ac unigolion sydd â rôl arweiniol mewn ansawdd mewnol (hyd at uchafswm o bedwar fynychydd o bob coleg) a fydd yn rhannu wybodaeth o’r digwyddiad i gydweithwyr. Dylai un berson o bob coleg fod yn aelod o staff sy'n gweithio gydag e-bortffolio.

Mae croeso i chi rhannu'r wybodaeth gyda cydweithwyr perthnasol a allai fod â diddordeb mewn mynychu'r digwyddiad hyfforddi yma am ddim.

Y dyddiadau ac amseroedd ar gyfer y sesiynau yw:

Dyddiad/Amser

Lefel

Lleoliad

Coleg

Teitl

14 Mawrth

9:30-12:30

1pm-4pm

Uwch

Sylfaenol

Cenedlaethol

GLLM

Campws Bangor

GLLM

Cambria

NPTC (Gogledd)

Diweddariadau cymedroldeb & e-bortffolio

20 Mawrth

9:30-12:30

1pm-4pm

Uwch

Sylfaenol

Cenedlaethol

Coleg Ceredigion

Aberystwyth

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Diweddariadau cymedroldeb & e-bortffolio

23 Mawrth

9:30-12:30

1pm-4pm

Uwch

Sylfaenol

Cenedlaethol

Coleg Dewi Sant

Caerdydd

Cymoedd

Caredydd a’r Fro

Gwent

Diweddariadau cymedroldeb & e-bortffolio

24 Mawrth

9:30-12:30

1pm-4pm

Uwch

Sylfaenol

Cenedlaethol

NPTC

Gŵyr

NPTC (De)

Pen-y-bont

Merthyr

Diweddariadau cymedroldeb & e-bortffolio

Llenwch ffurflen datganiad o ddiddordeb i gadw eich lle drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: https://goo.gl/forms/S6u0kRQtAwWsDrRS2

Mae pob coleg wedi cael cais i anfon un darn o waith bagloriaeth i ColegauCymru erbyn 1 Mawrth (mae’n hollol ddienw). Cewch wybod pa fath o waith mae’ch coleg chi am gyflwyno yma: http://bit.ly/2kdzmWo. Bydd y gwaith yma yn ffocws ar gyfer adolygu a thrafod canlyniadau asesu gyda chydweithwyr mewn grwpiau bach fel ymarfer safoni. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

• Jan Hiscox (jan.hiscox@colegaucymru.ac.uk) neu
• Karen Workman (karen.workman@colegaucymru.ac.uk)