Dod o hyd i goleg

Coleg Ceredigion

(rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

Ms Jacqui Weatherburn - Pennaeth

Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BP

01970 639700

(01970) 624607

www.ceredigion.ac.uk


Coleg Cambria

(canlyniad uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Chol Iâl Wrecsam)

David Jones - Pennaeth

Kelsterton Road, Glannau Dyfrdwy, Cei Conna, Sir y Fflint CH5 4BR

01244 831531

(01244) 814305

www.cambria.ac.uk


Grŵp Llandrillo Menai

(yn cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor)

Glyn Jones OBE - Prif Weithredwr

Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy LL28 4HZ

01492 546666

(01492) 543052

www.gllm.ac.uk


Grŵp NPTC

(Canlyniad uno Coleg Powys a Choleg Castell Nedd Port Talbot)

Mark Dacey - Pennaeth

Heol Dŵr y Felin, Castell Nedd SA10 7RF

01639 648000

(01554) 756088

www.nptc.ac.uk


Coleg Gŵyr Abertawe

Mark Jones - Pennaeth

Tycoch Road, Abertawe SA2 9EB

01792 284000

(01792) 284074

www.gowercollegeswansea.ac.uk


Coleg Sir Benfro

Sharron Lusher - Pennaeth

Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1SZ

01437 753000

(01437) 767279

www.pembrokeshire.ac.uk


Coleg Sir Gâr

(rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

Barry Liles - Pennaeth

Campws y Graig, Sandy Road, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN

01554 748000

www.colegsirgar.ac.uk


Coleg Caerdydd a'r Fro

Mr Mike James - Pennaeth

Dumballs Road, Bae Caerdydd CF10 5BF

029 2025 0250

(029) 2025 0399

www.cavc.ac.uk


Coleg Catholig Dewi Sant

Mark Leighfield - Pennaeth

Ty Gwyn Road, Penylan, Caerdydd CF2 5YD

029 2049 8555

(029) 2047 2594

www.st-davids-coll.ac.uk


Coleg Gwent

Guy Lacey - Pennaeth

Y Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy NP15 1XJ

01495 333333

(01495) 333526

www.coleggwent.ac.uk


Y Coleg Merthyr Tudful

(Rhan o Grŵp Prifysgol Morgannwg)

John O'Shea - Pennaeth

Ynys Fach, Merthyr Tudful CF48 1AR

01685 726000

(01685) 726100

www.merthyr.ac.uk


Coleg y Cymoedd

(canlyniad uno Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach)

Judith Evans - Pennaeth

Heol yr Odyn, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QX

01443 662800

(01443) 663028

www.morgannwg.ac.uk


Coleg Penybont

Simon Pirotte - Pennaeth

Cowbridge Road, Penybont CF31 3DF

01656 302302

(01656) 663912

www.bridgend.ac.uk


YMCA WEA Coleg Cymunedol Cymru

Mark Isherwood - Pennaeth y Coleg

Uned 7 Cooper's Yard, Curran Road CF10 5MB

029 2023 5277

(029) 2023 3986

www.weacymru.org.uk

www.ymca-wales.ac.uk