Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2019

Dyddiad: 12 Mehefin 2019

Lle: Gwesty Mercure, Caerdydd

Gan barhau i adeiladu ar lwyddiant Cynhadledd Flynyddol y llynedd, thema y gynhadledd eleni yw 'Datganoli a Chyflenwi Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg'.  

Mae cyfleoedd noddi ac arddangos ar gael, gwelwch ein llyfryn am ragor o fanylion.

Tocynnau ar werth yn fuan £185 +TAW (tocynnau cynnar) £195 +TAW (tocyn arferol).

Other Events