Gweminar Erasmus+

Ddydd Mercher 6 Rhagfyr 2017

Os ydych yn ystyried rhoi cais i fewn am gyllid Erasmus+ Cam Allweddol 1 yn 2018, dewch i weminar Erasmus+ sy’n cael ei threfnu gan GolegauCymru ar Ddydd Mercher 6 Rhagfyr 2017 rhwng 12:00 – 13:00. Bydd y gweminar yn rhoi trosolwg o ffurflen gais 2018 ar gyfer cyllid Erasmus+ Cam Allweddol 1. Gwyliwch y fideo i weld sut mae profiadau Erasmus+ yn newid bywydau a dewch i ddarganfod sut i wneud cais am gyllid yn 2018!

Mae ceisiadau llwyddiannus ColegauCymru wedi galluogi dros 1000 o ddysgwyr, prentisiaid a staff o bob coleg AB yng Nghymru i gyflawni profiadau gwaith a/neu hyfforddiant mewn 13 gwlad yn Ewrop. Mae cyfanswm y cyllid hwn wedi cyrraedd dros €2m o fewn 7 mlynedd.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Cliciwch yma i gofrestru!