Dysgwr y Flwyddyn 2015 Caroline Read (canol) gyda'r cydradd eilion Emma Beacham (Ch) a Luke Prideaux-Byrd (Dd)

Gwobrau blynyddol

Gwobrau ColegauCymru 2015

Mae Gwobrau ColegauCymru yn cydnabod ymarferion a chyflawniadau rhagorol, ac yn amlygu effaith colegau ar ddysgwyr, cymnunedau a busnesau.

Llwyfanwyd Seremoni Wobrwyo 2015 yn Venue Cymru, Llandudno, ar nos Iau 22 Mai.

Gwobr
Noddwr
Enillwyr
Defnydd o Dechnoleg Llywodraeth Cymru
Coleg Cambria
Defnydd o Dechnoleg
Learndirect Coleg Sir Gâr
Arloesedd mewn Addysg Bellach
City & Guilds Coleg Penybont a Choleg Cambria
Partneriaethau Rhyngwladol
Y Cyngor Prydeinig
Coleg Gwent
Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol
Lloyds Banking Group Coleg Sir Benfro
Datblygiadau Eithriadol mewn Chwaraeon
Chwaraeon Cymru
Y Coleg Merthyr Tydfil
Hyrwyddo Dysgu Cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Coleg Sir Gâr
Myfyriwr y Flwyddyn
Pearson Caroline Read, Coleg Caerdydd a'r Fro
Athro y Flwyddyn
ColegauCymru Mary Richards, Coleg Sir Gâr

Yr Enillwyr a'r Rhestrau Byrion

Ceir manylion am y ceisiadau hynny a blesiodd y beirniaid fwyaf yn llyfryn y Gwobrau.

  1. Llyfryn y Gwobrau

Gwobrau ColegauCymru 2013

Llwyfanwyd seremoni wobrwyo 2013 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ar noson 22 Mai 2013.

Goreuon 2013

Cliciwch y ddolen am lyfryn sy'n nodi prif nodweddion y rhai gyrhaeddodd y rhestr fer ymhob categori. Llyfryn Gwobrau ColegauCymru 2013.

Am luniau o'r seremoni, ewch at www.facebook.com/CollegesWales

Yr enillwyr 2013

Gwobr Noddwr Enillydd
Dysgu ac Addysgu Llywodraeth Cymru Coleg Iâl, Wrecsam
Dysgu Digidol RSC Wales Coleg Iâl, Wrecsam
Arweinyddiaeth ar Adeg o Newid Pearson Coleg Sir Gâr
Etifeddiaeth Chwaraeon Chwaraeon Cymru Coleg Sir Gâr
Llythrennedd a Rhifedd CBAC Coleg Iâl, Wrecsam
Rhyngwladol OCR Cymru Coleg Morgannwg
Y Gymraeg a Dwyieithrwydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol Grŵp Llandrillo Menai - Coleg Menai
Athro y Flwyddyn City & Guilds/ILM Tracey Waterhouse, Coleg Gwent
Dysgwr y Flwyddyn ColegauCymru Jacob Thomas, Coleg Sir Benfro

Fideos arfer orau: enillwyr gwobrau ColegauCymru 2013

Gyda chefnogaeth JISC, mae ColegauCymru wedi ychwanegu at ei gyfres o videos o enillwyr Gwobrau ColegauCymru 2013. Mae chwech video o enillwyr y gwbrau ar gael o safle iTunes U ColegauCymru.

Athro a Dysgwr y flwyddyn 2013: fideos

Cliciwch y lluniau isod am glipiau fideo o'r enillwyr a'r rhai gyrhaeddod y rhestr derfynol.

Athro y Flwyddyn 2013: Tracey Waterhouse

Athro y Flwyddyn: Y Rownd Derfynol 2013

Kate Williams
Alan Lowry

Dysgwr y Flwyddyn 2013: Jacob Thomas

Dysgwr y Flwyddyn: Y Rownd Derfynol 2013

Gareth Jones
Daniel Keane

Gwobrau Blynyddol 2012

y rhestrau byrion

Amlygir prif nodweddion y ceisiadau a gyrhaeddodd y rhestrau byrion yn y cyhoeddiad hwn: Gwobrau ColegauCymru 2012: y rhestrau byrion

yr enillwyr

Cyhoeddwyd yr enillwyr yn y Seremoni Wobrwyo ar 31 Mai 2012 yn Venue Cymru, Llandudno.

Gwobr
Noddwr Enillydd
Dysgu ac Addysgu
Llywodraeth Cymru Coleg Iâl, Wrecsam
Partneriaethau o Ansawdd
OCR Cymru Coleg Sir Gâr
Buddsoddi mewn Datblygiad Staff
City & Guilds ac ILM Coleg Penybont
Addysg Uwch mewn Addysg Bellach
Pearson Coleg Penybont
Llywodraethu
Tribal cyd-enillwyr:
Grŵp Llandrillo Menai
Coleg Glannau Dyfrdwy
Hyrwyddo Dysgu Cynhwysol
Agored Cymru Coleg Sir Gâr
Athro y Flwyddyn
RSC Wales cyd-enillwyr
Helen Hodgkinson
Sara Davies
Dysgwr y Flwyddyn
ColegauCymru David Bowen

Gwobrau Blynyddol 2011

Bu i Seremoni Wobrwyo 2011 gymryd lle ar 26 Mai yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd.

Cyhoeddwyd llyfryn i gyd-fynd â seremoni wobrwyo 2011 sy'n olrhain rhinweddau nodedig y ceisiadau a gyraheddodd y rhestr fer.

  1. Llyfryn Gwobrau 2011

gwobrau ar gyfer sefydliadau

Categori y wobr Noddwr y wobr Yr Enillwyr
Defnydd effeithiol o CQFW
Agored Cymru Coleg Glannau Dyfrdwy
Adnoddau dysgu digidol
CBAC/GCaD
Coleg Sir Gâr
Arweinyddiaeth effeithiol wrth gyflwyno sgiliau
City & Guilds/ILM Coleg Morgannwg
Ymarfer eithriadol wrth gynnal a gwella ansawdd
Tribal Coleg Llandrillo Cymru
Arloesedd wrth ymateb i lais y dysgwr
OCR Coleg Gwent
Defnydd eithriadol o dechnoleg i well'r profiad dysgu
Ufi/Learndirect The College Ystrad Mynach
Defnydd arloesol o gynllunio'r cwricwlwm
Edexcel Coleg Castell Nedd Port Talbot

gwobrau ar gyfer unigolion

Categori y wobr Noddwr y wobr Yr Enillwyr
Dysgwr y flwyddyn
ColegauCymru
James Fraser, Barry College and Shane Evans, Coleg Sir Gâr
Athro/Athrawes y flwyddyn
LLUK Maria McCarthy, Coleg Glan Hafren