Hyfforddiant Llywodraethwr

Ar: 15 Ionawr 2018
Yn: Grŵp Llandrillo Menai, Llandudno Road, LL28 4HZ


Cynlluniwyd y diwrnodau datblygiad Llywodraethwyr gan ColegauCymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru. Bydd y rhaglen yn cynnwys:

  • Diweddariadau ar sicrhau ansawdd a chyflwyniad y ddeddfwriaeth GDPR newydd; a
  • Cyflwyniad yn y prynhawn i’r lansiad ac ymgynghoriad Adolygiad Sefydliadol newydd.

Mae sesiwn y bore wedi anelu at lywodraethwyr newydd a phresennol ynghyd â swyddogion llywodraethu (ond nid yn unig), tra bod sesiwn y prynhawn wedi anelu at gynulleidfa ehangach gan gynnwys penaethiaid y colegau, rheolwyr cwricwlwm uwch, yn ogystal â swyddogion llywodraethu, cadeirydd ac is-gadeirydd y llywodraethwyr a chynrychiolwyr o HEFCW, NUS Cymru ac Estyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ymgysylltu gyda chi ar ddatblygiad y proses er mwyn sicrhau bod hi’n ychwanegu gwerth i’r swyddogaethau sicrwydd presennol, ac i ymgynghori’n bellach ar yr elfen Arweinyddiaeth a Llywodraethu a gefnogir gan John Graystone, Rob Humphreys a Sue Pember.

Y tri dyddiad a lleoliad hyfforddi yw:

Dydd Llun, 15 Ionawr 2018, Grŵp Llandrillo Menai, Llandudno Road, Rhos-on-Sea, LL28 4HZ

Dydd Mercher, 17 Ionawr 2018, Coleg Gwyr Abertawe, Sketty Hall, Sketty Lane, Swansea SA2 8QF

Dydd Iau, 18 Ionawr 2018, Coleg Caerdydd a’r Fro, Dumballs Road 2, Cardiff Bay, CF10 5BF,

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Julie Osman

E: julie.osman@collegeswales.ac.uk neu DL: 029 2052 8385 M: 07943991586

Rhaglen

10:00 Cofrestru a Luniaeth
10:30

Croeso a chyflwyniadau
Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru

11:00

Trosolwg o'r datblygiadau cyfredol yn y sector AB yng Nghymru
Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru

Datblygiadau o Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn

11:25

Holiadur Estyn ar gyfer sylwadau ac adborth
Pawb

11:45 Data Protection Reform:

The General Data Protection Regulation and the Data Protection Bill The General Data Protection Regulation
Helen Thomas, Information Commissioners Office

12:30 Cinio
ADOLYGIAD SEFYDLIADOL
1:15

Croeso, cyflwyniadau a chefndir
Andrew Clark, Llywodraeth Cymru

1:25

Y dull arfaethedig
Marian Jebb, Llywodraeth Cymru

1:45

Gweithdy 1 – y broses adolygiad sefydliadol
Pawb

2:35 Egwyl a lluniaeth
2:50 Gweithdy 2 – dangosyddion arweinyddiaeth a llywodraethu
Rob Humphreys, Ymgynghorwr
3:40

Adborth, camau nesaf a sylwadau i gloi
Sian Hughes, Llywodraeth Cymru