Llwybrau Llwyddiant

Llwybrau Llwyddiant: Fforwm Masnacheiddio

17 Chwefror 2017

Glannau Dyfrdwy 6, Coleg Cambria

£50 + TAW

Gyda masnacheiddio yn flaenoriaeth strategol ar gyfer y sector sgiliau, mae'n hanfodol ein bod yn ymwybodol o sut y gallwn ragori yn y maes hwn er mwyn cyflawni ein potensial.

Bwriad Llwybrau Llwyddiant - Cynhadledd Masnacheiddio yw cyffroi ac ysbrydoli'r gynulleidfa i fod yn hyderus ac yn uchelgeisiol o ran eu hagwedd ac i ddarparu syniadau ffres ac arloesol ar gyfer llwyddiant.

Cynulleidfa

 • Addysgwyr busnes sy'n ymwneud â datblygu busnes ac arloesi
 • Rhanddeiliaid ehangach sydd â diddordeb mewn newid masnacheiddio a chynaliadwyedd busnes

Amcanion
I ddysgu gan arferion gorau ar y canlynol:
llwyddiant masnachol / twf busnes

 • Ymateb i newid
 • Annog meddwl yn greadigol
 • Syniadau Entrepreneuraidd
 • Dyfodol masnacheiddio
 • Cydweithio a / neu cystadlu
 1. Rhaglen - Llwybrau Llwyddiant
 2. Paula Gibson
 3. Mark Cook
 4. Karen Redhead
 5. Mark Dacey