Sesiwn Hyfforddiant Erasmus+

Ddydd Gwener 8 Rhagfyr 2017

Bydd sesiwn hyfforddiant wyneb yn wyneb yng NgholegauCymru ar Ddydd Gwener 8 Rhagfyr rhwng 10:00 – 15:00. Bydd y sesiwn hyfforddi yn edrych yn fanwl ar adrannau allweddol ffurflen gais 2018. Erbyn diwedd y diwrnod, byddwch wedi ysgrifennu rhannau o'r ffurflen gais.

Gwyliwch y fideo i weld sut mae profiadau Erasmus+ yn newid bywydau a dewch i ddarganfod sut i wneud cais am gyllid yn 2018!

Mae ceisiadau llwyddiannus ColegauCymru wedi galluogi dros 1000 o ddysgwyr, prentisiaid a staff o bob coleg AB yng Nghymru i gyflawni profiadau gwaith a/neu hyfforddiant mewn 13 gwlad yn Ewrop. Mae cyfanswm y cyllid hwn wedi cyrraedd dros €2m o fewn 7 mlynedd.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Cliciwch yma i gofrestru!