Beth sy ‘mlaen

 

Calendr Digwyddiadau
ColegauCymru 2017 – 2018

Mae ColegauCymru / Fforwm Services Ltd yn cyfuno arbenigedd addysg, hyfforddiant a sgiliau ôl-16 i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus, corfforaethol a mewnol. Cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol a darparu cyfleoedd rhwydweithio. Mae noddi a/neu arddangos yn ein digwyddiadau yn ffordd ddelfrydol i dynnu sylw at eich gwasanaeth neu gynnyrch.

I ddarganfod mwy am noddi ein cynadleddau, cysylltwch â 02920 522500, neu ebost at amy.evans@colegaucymru.ac.uk


Cynadleddau

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru
6 Mehefin 2018, Caerdydd

Cynhadledd Chwaraeon Colegau Cymru
8 Mehefin 2018, Prifysgol Metropolitan Caerdydd


Grŵp Trawsbleidiol – Addysg Bellach a Sgiliau Dyfodol

Cyfarfod 3 – Rol AB mewn darparu gweithlu cynaliadwy ar gyfer y sector iechyd a gofal cymdeithasol
22 Mai 2018, 18:30 – 20:00
Ystafell Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel

Cliciwch yma i gofrestru am eich tocyn AM DDIM


Cystadleuthau

Her Eryri 2018
15 – 16 Mai 2018, Gogledd Cymru

Diwrnod a Gwobrau VQ
3 Mai 2018