Hyrwyddo Erasmus+ yng Nghymru

Derbyniodd ColegauCymru cyllid gan Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yn Llundain i hyrwyddo Erasmus + yng Nghymru yn 2017. Rhedodd y prosiect o 1 Ionawr tan 31 Rhagfyr 2017.

Trefnwyd y gweithgareddau canlynol

DAU SIOE DEITHIOL


Agorwyd gan: David Hughes, Pennaeth Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru gyda mewnbwn gan staff a dysgwyr sydd wedi elwa o gyllid Erasmus+.

28 Medi 2017

Grŵp Llandrillo Menai, Gogledd Cymru

Grŵp Llandrillo Menai

4 Hydref 2017

Coleg Sir Gâr, De Cymru

Coleg Sir Gâr

WEBINAR FYW – 6 Rhagfyr 2017

Rhoddodd y webinar drosolwg o ffurflen gais Erasmus+ KA1 i baratoi ar gyfer sesiwn hyfforddiant mwy trylwyr, wyneb yn wyneb. 


SESIWN HYFFORDDIANT – 8 Rhagfyr 2017


Canolbwyntiodd y sesiwn hyfforddiant wyneb yn wyneb ar gwblhau ffurflen gais Erasmus+ KA1. O’r 5 sefydliad a fynychodd, cyflwynodd 2 prosiectau symudedd staff ar 1 Chwefror 2018 a mae 1 sefydliad yn bwriadu cyflwyno prosiect KA2 ar 21 Mawrth 2018.